Salaris Administratie

Het voeren van een goede salarisadministratie is een specialistische aangelegenheid. De regelgeving verandert nogal eens rondom de salarisadministratie. Ons kantoor werkt met Proflon – CBBS. Wij kunnen het volgende voor u betekenen:

Het verwerken en aanleveren van de periodieke salarisstroken;

Het verwerken van de periodieke journaalposten;

Het verzorgen van de aangifte loonheffingen (elektronisch);

Het verzorgen van eerstedagsmeldingen (EDM) (elektronisch) indien noodzakelijk;

Het verzorgen van diverse (ziek) meldingen t.b.v. Arbo-diensten en pensioenfondsen;

Het verzorgen van ziekteverzuimverzekeringen;

Het opstellen van arbeidsovereenkomsten;

Het verstrekken van jaaropgaven aan uw personeel;

Het indienen van bezwaarschriften;

Het voeren van diverse correspondentie.

Tegelijkertijd bent u verzekerd van advies op maat op momenten dat dit nodig is. Het is duidelijk dat uw salarisadministratie bij Administratiekantoor Verver & Fontijn in goede handen is!